Observationslistan

Dela gärna

På denna lista placeras företag kring vilket det råder stor osäkerhet.

Du kanske gillar