Prisbasbelopp

Dela gärna

Förr i tiden basbelopp. Beloppet fastställs av regeringen årsvis och används som underlag vid olika beräkningar.

Du kanske gillar