Prisspread

Dela gärna

En optionsstrategi som innebär att man samtidigt köper och utfärdar optioner med samma löptid men med olika lösenpris.

Du kanske gillar