Ränta på ränta effekten

Dela gärna

Uppkommer när upplupen ränta adderas till kapitalet och ränta beräknas på det nya kapitalet.

Du kanske gillar