Rörelsekapital

Dela gärna

Samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Du kanske gillar