Rörelseresultat

Dela gärna

Ett företags intäkter från den egentliga rörelsen minus rörelsekostnader.

Du kanske gillar