Stamaktie

Dela gärna

Aktie som erbjudits i samband med bolagets bildande för att anskaffa det ursprungliga aktiekapitalet, eller som senare tillkommit vid emission av ytterligare stamaktier om aktiebolaget även utgivit preferensaktier.

Du kanske gillar