Statspapper

Dela gärna

Benämning på värdepapper som har utfärdats av Riksgäldskontoret för statens räkning.

Du kanske gillar