Strejk

Dela gärna

En konfliktåtgärd som innebär att anställda på en arbetsplats lägger ner arbetet.

Du kanske gillar