Sysselsatt kapital

Dela gärna

Balansomslutning minskad med räntefria avsättningar och skulder samt latent skatteskuld.

Du kanske gillar