Systerföretag

Dela gärna

Inbördes benämning på dotterföretag i en koncern.

Du kanske gillar