Tvistig fordran

Dela gärna

Gäller när gäldenären och borgenären ej är överens om att gäldenären är betalningsskyldig och fordran ej är möjlig att driva in.

Du kanske gillar