Uppförandeskede

Dela gärna

Den tid innan ett hyresavtal träffats och hyresgäst tillträtt byggnad som är föremål för frivillig skattskyldighet.

Du kanske gillar