Upplupen ränta

Dela gärna

Ränta som har genererats men som ännu inte ”syns” på kontot.

Du kanske gillar