Utlåning

Dela gärna

Bankers och liknande kreditinstituts viktigaste verksamhetsdel som betyder att de ställer kapital till förfogande mot ränta och i regel mot säkerhet. Utlåning kan även avse hela det utestående kreditbeloppet vid visst tillfälle.

Du kanske gillar