Utmätning

Dela gärna

När kronofogdemyndigheten beslagtar en gäldenärs egendom för en borgenärs fordran.

Du kanske gillar