Valutaoption

Dela gärna

En köpt valutaoption är en rättighet men ingen skyldighet att till en bestämd kurs köpa eller sälja en valuta med framtida avräkning. En köpt valutaoption kan också ses som en försäkring för vilken man betalar en premie.

Du kanske gillar