Verkställande direktör

Dela gärna

Den person som ansvarar för ett aktiebolags löpande förvaltning.

Du kanske gillar