Villkorsbilaga

Dela gärna

En handling som bifogas skuldebrevet till ett bundet lån där det framgår vilken räntesats lånet löper med samt lånets löptid.

Du kanske gillar