Vinstdisposition

Dela gärna

Det nyttjande av ett företags nettovinst och eventuellt disponibla vinstmedel som beslutas av bolagsstämman.

Du kanske gillar