Återköpsvärde

Dela gärna

Den summa som betalas ut till en försäkringstagare om denne väljer att säga upp en försäkring i förtid.

Du kanske gillar