Bostadsrätt

Dela gärna

Den rätt som enligt lag en medlem i en bostadsrättsförening har att mot betalning utan tidsbegränsning nyttja ett hus eller en del av ett hus som ägs av föreningen.

Du kanske gillar