Inlåning

Dela gärna

Den resurs som företag, hushåll och övriga placerar på en bank eller annat kreditinstitut.

Du kanske gillar