Optionslån

Dela gärna

Av aktiebolag utgivna skuldebrev (kallas även förlagslån) förenade med optionsrätt till nyteckning av aktier. Denna rätt kan överlåtas i form av ett från skuldebrevet skilt optionsbevis.

Du kanske gillar