Retentionsrätt

Dela gärna

Rätten för en långivare att till säkerhet för en obetald fordran förvara gäldenärens egendom tills dess att betalning sker.

Du kanske gillar