Självdeklaration

Dela gärna

Deklaration, är de uppgifter som en skattskyldig fysisk eller juridisk person lämnar till skattemyndigheten för att denna skall kunna fastställa hur mycket skatt den skattskyldige skall betala.

Du kanske gillar