Aktieindexobligation

Dela gärna

En obligation vars avkastning är knuten till ett eller flera aktieindex.

Du kanske gillar