Allmän försäkring

Dela gärna

Samlingsnamn för sjukförsäkring, föräldraförsäkring, folkpension och försäkring för tilläggspension. Som allmän försäkring är även frivillig sjuklöne- och pensionsförsäkring anslutna. Den allmänna försäkringen sköts av riksförsäkringsverket, försäkringskassan och andra lokala organ.

Du kanske gillar