Arbetslöshetsförsäkring

Dela gärna

En försäkring som medför rätt till ersättning vid arbetslöshet på bestämda villkor. Handhas av erkända arbetslöshetskassor. De som är medlemmar i dessa kassor berörs av skyddet

Du kanske gillar